Nyinnkjøpt konknuser Exetec 38

Nyinnkjøpt konknuser Exetec 38

Vi har nå anskaffet ny mobil konknuser, som allerede er i full drift ved steinbruddet til Lofotpukk i Kabelvåg.
Knuseren er av merket Extec mod 38 og har en kapasitet på 80-100 tonn/time for produksjon av grus og singel. Vårt oppdrag i Kabelvåg er for selskapet Lofotpukk AS, hvor vi knuser ønskede masser for dem.

Steinbruddet til Lofotpukk har en god mengde med masser som skal bearbeides utover vinteren, vi takker for oppdraget og som vedlagte bilder viser er det stor aktivitet her rett ut i mot Vestfjorden.

Rasmussen Transport