Opprusting Krystad-veien

Opprusting Krystad-veien

Forsterkning/-opprustning/grusing og utbedring av fylkesveien til Krystad før asfaltering.

Rasmussen Transport