RA – Slide 3

Noen av våre tjenester

  • Maskin- og spesialtransport
  • Grus, pukk og singel
  • Sand – Plenjord
  • Grunnarbeider
  • Masseforflytning
  • Veibygging
  • Tomtearbeid
  • Drenering, grøfting og oppmåling

Rasmussen Transport