Ramberg boligfelt

Ramberg boligfelt

Utgravning og tomteopparbeidelser Ramberg.

Beskrivelse av oppdraget:

Utgravning og opparbeidelse av hustomter med tilhørende graving av vann / avløp og alle masseleveranser fra vårt pukkverk. Vi takker våre oppdragsgivere og dere finner her link til deres nettsteder : Ballstadbygg og Vestlandshus

Her under legger vi ved noen bilder fra boligfeltet med ferdig resultat.

Rasmussen Transport