Svolvær lufthavn – utbygging sikkerhetssoner

Svolvær lufthavn – utbygging sikkerhetssoner

Masseuttak samt steinblokkbæring til plastringen av nye sikkerhetssoner.

Rasmussen Transport