Transportavtaler

Transportavtaler

Vi transporterer alt av kjøtt, fisk, frukt/- grønt samt kjøl og frysevarer. Noen av de avtaler vi har er med blant annet Horn`s Slakteri.
Link til en av våre store kunder og samarbeidspartner er Horn`s Slakteri med all transport sør av ferskvare/kjøtt for dem; Horn`s Slakteri.

Vi takker for tillit og godt samarbeid.

Rasmussen Transport