Om Rasmussen Transport

Rasmussen Transport AS er et heleid datterselskap i Rasmussen Holding AS, lokalisert med administrasjon i Flakstad kommune, Lofoten. Selskapet har historie tilbake til 1947, og ble omorganisert til aksje-selskap i 1987.

Hovedvirksomheten har hele tiden vært å betjene det nord norske næringsliv innenfor næringsmiddelindustrien, med gode logistikkløsninger. Med bakrunn i dette, er våre transportoppdrag basert på kunder og grossister innenfor dagligvare, frukt & grønt, kjøtt & fisk, samt emballasje tilknyttet næringen.

Selskapet har egen godsterminal ved Leknes havn, med fasiliteter som tilfredstiller de strengeste krav ifm. med håndtering, lagring av temperatur-regulerte varer. Selskapet har eget verksted for service og vedlikehold av egne kjøretøyer på Napp.